About Us MUM Staff

...
Name: Mr Hassan R. Hassan

Designation: Asst. Lecturer

Department: Kiswahili

Contacts:


+255 715 737 171

hassrash87@gmail.com


B.A. in Kiswahili, (UDOM); M.A. (Kiswahili Literature), (UDOM)

PUBLICATIONS

  1.    Articles

Hassan, H. R and Nyangeri, N. A. (2020). “Sauti ya Dhiki: Hazina ya Kuhifadhi, Kukabili     na Kufuatilia Maovu Yote kwa Njia ya Amani” in Jarida la Mnyampala: Journal of     St. John’s University of Tanzania, Vol. 1: Pg 1- 12 (ISSN: 2683-6432). S. A. Ndossa     and T. Sanga (Edts), St. John’s University of Tanzania Press: Dodoma.

  

  1.    Books     or/and Book Chapters

Hassan, H. R, Ponera A. S and Ndossa, S. A (Edts) (2019). Adili za Nyembe 1: Tungo za     Ustadh Mohamed Ally Nyembe (ISBN: 978-9976-5542-0-5). Dodoma: Central     Tanganyika Press.

Hassan, H. R. (2019). “Uumbufu wa Mwanamke katika Nyimbo za Kiswahili za Taarab:     Vipengele, Sababu na Athari Zake kwa Jamii” in Koja la Taaluma za Insia: Kwa     Heshima ya Profesa Joshua S. Madumulla. Chapter 32, Pg. 682-701 (ISBN: 978-9987-    03-138-2). A. S. Ponera and Z. A. Badru (Edts). Dar es Salaam: Karljamer Publishers     Ltd.